Strategisk energioptimering

Energistrateg - åt fastighetsbolag, industrier och koncerner

Energiledningssystem - som implementeras hos fastighetsbolag, industrier och koncerner

Energicontroller - åt fastighetsbolag och koncerner

Facilitator - mellan offentliga bolag, energibolag och leverantörer

Energikartläggning - av fastighetsbolag, industrier, koncerner och offentliga byggnader