Interimschef

Energi- eller miljöchef - inom fastighetsbolag, industrier och koncerner

VD, försäljnings-, marknads- eller energitjänstchef - inom energi, entreprenad- och konsultbolag

Innovations - eller utvecklingschef - inom energi- eller tjänstebolag