Projektledare elmätarutrullning

2018-12-03

Projektledare för elmätarutrullning 2019-2024 inom Växjö Energi Elnät

Projektledare och projektcoach för elmätarutrullningen Grön stjärna 2019-2024 inom Växjö Energi Elnät.