Hållbar utveckling

Affärsutveckling - t ex nya energitjänster, entreprenadtjänster, funktionslösningar och affärsmodeller för energiprodukter

Verksamhetsutveckling - organisation, arbetssätt, strategier inom energibolag och företag

Energiledningssystem - utveckling och implementering inom fastighetsbolag och industrier