Projektledning

Energibolag - uppbyggnad av organisationer, tjänster, produkter, affärsmodeller
och arbetssätt samt affärs- & marknadsplan

Fastighetsbolag och industrier - implementering av energiledningssystem och energistrategier samt genomförande av energieffektiviseringsprojekt

Offentliga organisationer - genomförande av strategiska energieffektiviseringsprojekt via teknik och beteende med flera aktörer, klimat- & företagsnätverk samt utvecklingsprojekt och energiplanering