Energibolag

Energibolagen har en naturlig roll i förändringen på energimarknaden, men har många utmaningar framför sig för att lyckas bli en partner till kunderna. Energibolagen har stora möjligheter att skapa win-win lösningar för sina kunder, samhället och sig själva genom att erbjuda företagskunderna nya affärsmodeller och smarta energilösningar. För att lyckas med detta gäller det att skapa en trovärdighet som aktör på marknaden. Vilket bevisas med konkreta handlingar hos kunderna med kunnig personal.

Medarbetarna inom energibolaget måste involveras i arbetet med att genomföra förändringarna i verksamheten. De får då förståelsen varför och hur företaget skall arbeta i fortsättningen. Det är en stor skillnad att sälja och leverera tjänster jämfört med produkter. Relationsskapandet blir mycket viktigare och kräver en mycket större kunskap om kundernas verksamhet, deras processer och kunder. Kundernas lojalitet är viktig och denna ökar betydligt om kunderna är mycket nöjda med sitt energibolags produkter, tjänster och relation.

Energilösningar innebär att ni erbjuder företagskunderna tjänster för att de skall effektivisera energianvändningen, funktionslösningar som komfort, belysning o dyl, energistyrning, statistiktjänster samt service av kundernas energitekniska installationer. Som en av landets ledande konsulter kring energitjänster kan jag hjälpa er med att utveckla och implementera energilösningar eller energitjänster i er verksamhet som gör att ni behåller och utvecklar energi- & serviceaffären samt ökar ert nöjd-kund-index.

Mina tjänster

  • Affärs- och verksamhetsutveckling kring affärsmodeller, företagsmarknaden, energitjänster, funktionslösningar, servicekoncept och energiprodukterna
  • Projektledning av förändrings-, utvecklings- & kundprojekt
  • Framtagning av affärs- & marknadsplaner
  • Inspirationsövningar med ledningsgrupper och medarbetare kring förändringar och marknaden
  • Utbildning kring energilösningar och tjänsteförsäljning
  • Stödja er i kundarbetet som tjänstesäljare, tekniskt säljstöd eller energikonsult
  • Utredningar och analys internt kring tjänste- och produktportfölj, organisation och kompetens
  • Marknadsundersökningar bland företagskunderna
  • Omvärldsanalyser
  • Chef att hyra inom energilösningar och utveckling

Föredrag Sveriges Energiting 2011