Utredningar

Energibolag - t ex marknadsundersökningar, omvärldsanalyser, kompetensinventering, verksamhetsutredning, analys av tjänste- & produktportfölj, och effekter av energieffektiviseringsdirektiv

Fastighetsbolag och industrier - energikartläggningar, elanvändningsanalyser och verksamhetsutredning kring energi och klimat

Offentlig organisation - utredning och analys av energi- & företagsmarknaden samt av energiprodukter och energitjänster

Utredningar

  • Marknadsundersökningar
  • Omvärldsanalys
  • Organisation och kompetens