Offentliga bolag

EnergyKey – din partner på energi- och klimatområdet

Det måste göras ännu mer konkreta åtgärder i offentliga byggnader som förskolor, skolor, idrottsanläggningar samt hos konsumenter och företag för att effektivisera energianvändningen. Kommuner och statliga myndigheter har en viktig roll att fylla i samhällets strävan att uppnå ett hållbart samhälle.

Den offentliga verksamheten förväntas gå före och visa vägen inom hållbarhets- och klimatområdet. Samtidigt ställs det allt större krav ifrån EU. Vi måste öka samarbetet mellan näringsliv och kommunerna för att skapa en ”Gnosjö-anda” inom energi- & klimatområdet.

Det behövs oberoende energi- & managementkonsulter som kan ta ett helhetsgrepp som projektledare eller facilitator i projekt mellan myndigheter, energibolag och leverantörer.

Mina tjänster

  • Strategisk rådgivning
  • Utredning och analys av energi- och företagsmarknaden
  • Tester, utredning och analys av energiprodukter
  • Projektledning av klimat- och företagsnätverk, utvecklingsprojekt och energiplanering
  • Energieffektivisering i offentliga fastigheter
  • Inspiration och utbildning kring energi, optimering och hållbart ledarskap