Energistrategi Region Skåne

2016-09-05

Jag skall vara projektledare för framtagning av en energistrategi och implementeringsplan för fastigheterna inom Region Skåne.

Arbetet utförs tillsammans med personal ifrån Region Service.