Tf chef Mättjänster inom Jönköping Energi Nät AB

2016-05-30

Jag går in som interimschef för den nya avdelningen Mätteknik inom Jönköping Energi Nät fram till våren 2017.

Vi slår ihop avdelningen Mätadministration inom elnät med motsvarande verksamhet inom fjärrvärmen. Allt med mätning, dvs fält- & ingensjörsarbete samt administration är nu samlad på en avdelning inom Nät.