Nulägesanalys åt Jönköping Energi

JElogga

2014-02-01

Nulägesanalys av produkter och tjänster

Jag skall genomföra en nulägesanalys av Jönköping Energis produkter och tjänster.