Förändringsledare

2017-10-02

Förändringsledare inom Privatmarknad på Jönköping Energi

Förändringsledare med flera olika deluppdrag. Steg 1 Nedläggning av reception och skapa en "ny" entré för besökare och att lägga ned den ordinarie telefonväxeln och lyfta över den på kundservice och en samarbetspartner samt att införa knappval för inkommande telefonsamtal. Steg 2 Stödja avgående och ny avdelningschef som biträdande chef. Steg 3 Genomföra processkartläggning av allt som gjordes inom Privatmarknad kring elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsnät och kabel-TV.