Tf privatmarknadschef på Jönköping Energi

2015-12-13

Jag går in som interimschef för Privatmarknad inom affärsområde Marknad & Tjänster på Jönköping Energi. Uppdraget pågår fram till augusti 2016.