Projekt Hållbar sjukvård för Region Skåne och Kraftringen

2014-11-10

Biträdande projektledare för projekt Hållbar sjukvård. Projektet kommer att genomföras under 2015-2017.