Tf försäljningschef på Kraftringen Service

2014-11-03

Interimschef för sektion Försäljning inom Kraftringen Service AB.

Jag har fått uppdraget som tf försäljningschef för Kraftringen Service de kommande månaderna. De erbjuder marknaden entreprenader,drift- & underhåll och tekniska tjänster inom elkraft och belysning i södra Sverige. De har 90 anställda och har etableringar i Eslöv, Helsingborg, Lund och Torsås.