Tf VD för Kraftringen Service AB

2013-11-26

Interimschef som tf VD för entreprenadbolaget Kraftringen Service AB

Jag har fått uppdraget som tf VD för Kraftringen Service de kommande månaderna. De erbjuder marknaden entreprenader,drift- & underhåll och tekniska tjänster inom elkraft och belysning i södra Sverige. De har 90 anställda och har etableringar i Eslöv, Helsingborg, Lund och Torsås.