201601041451920208XgqeHPXh201601041451899317CXGkiMkG201601041451920223JJ6XRX8M

Energykey
- hjälper företag att lyckas!

Chef att hyra

Energykey
- hjälper företag att lyckas!

Projektledning

Energykey
- hjälper företag att lyckas!

Hållbar utveckling
Läs mer

Energy Key

EnergyKey är det lilla och passionerade företaget med den långa erfarenheten kring ledarskap och energi. Jag står för ett hållbart ledarskap och lotsar företag och organisationer till innovativa, lönsamma och hållbara lösningar på ett engagerat och professionellt sätt. Jag erbjuder tjänster som chef att hyra, projektledare, hållbar affärs och verksamhetsutveckling samt som energistrateg.

Behöver ni en erfaren, engagerad, kommunikativ och multidisciplinär managementkonsult skall ni kontakta mig. Tillsammans med mitt omfattande nätverk av erfarna konsulter och entreprenörer gör vi det svåra lätt inom många områden.

Chef att hyra

Genom att hyra in en interimschef får ni snabbt tillgång till en erfaren och kvalificerad ledare. Detta är en bra lösning när ni behöver hantera övergångar eller ska driva och genomföra förändringar. Jag har lång och gedigen erfarenhet både som linje- och interimschef inom energi-, konsult- och entreprenadbranschen.

Projektledning

Med en extern projektledare får ni en energikick i organisationen och som vågar utmana de etablerade arbetssätten. Resultaten i projekten blir bättre, verksamheten effektiviseras och personalen höjer sin kompetens. Jag är en erfaren, inspirerande och affärsorienterad förändrings- och projektledare inom affärs- och verksamhetsutveckling.

Hållbar utveckling

Hållbar affärsutveckling blir en allt viktigare del i ett företags strategiutveckling. Utmaningen är att detta blir värdeskapande i affärerna och att öka kunskapen bland personal och företagsledningarna om möjligheterna samt att visualisera nyttan med detta. Jag hjälper er att på ett pragmatiskt och affärsorienterat sätt att utveckla och integrera hållbarhet i er verksamhet. Jag har en gedigen erfarenhet av affärsutveckling och projektledning kring tjänster, produkter och verksamheter inom hållbarhet.

Energieffektivisering

Potentialen för energieffektivisering i svenska företag och verksamheter är fortfarande mycket stor. Utmaningarna ligger i att företagsledningarna blir medvetna om möjligheterna och lägga fast en långsiktig energistrategi samt att visualisera och kommunicera resultaten. Jag har hjälpt många industrier, fastigheter och organisationer med strategisk energioptimering.

Jag hjälper energibolag, industrier, fastighetsbolag och offentlig verksamhet med:

  • Chef att hyra – försäljning-, marknads-, energi- eller utvecklingsområdet
  • Projektledning – kring förbättringar, hållbarhet och utveckling
  • Hållbar utveckling – av affärer, tjänster, produkter och verksamheter
  • Energistrategi – strategisk rådgivning, inspiration och konkret handledning inom energi- och hållbarhetsområdet
  • Utredningar – kring hållbarhet, strategier, marknaden, omvärlden, ledarskap och organisationen
  • Inspiration och utbildning– kring hållbart ledarskap, energi och hållbar utveckling